Ứng dụng đá bó vỉa

Được ứng dụng rộng rải hiện nay, dùng lát vỉa hè, độ cứng cao, dễ sửa chữa, dễ vận dụng các độ cao thấp, dễ thi công, 

Comments